اجزای اصلی معماری اتوماسیون

اجزای اصلی معماری اتوماسیون

به اشتراک گذاری این مطلب در:

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید

فهرست مطالب این محتوا

اجزای اصلی معماری اتوماسیون در هر سازمانی شامل اتاق کنترل، سازندگان ربات، اجرا کنندگان ربات و مکان قرارگیری ربات ها هستند که بطور جداگانه به معرفی هر یک می پردازیم.

اتاق کنترل : این اتاق حکم ضربان قلب اتوماسیون را دارد زیرا در این قسمت کاربران می توانند ترکیب پیچیده و پیشرفته یک صنعت را مدیریت و پیاده سازی کنند. این پلتفرم مبتنی بر وب مانند سرور برای ربات ها عمل می کند. همچنین ردیابی وضعیت ربات ها توسط اتاق کنترل صورت می پذیرد. مدیریت مجوزهای مربوط به پیکربندی نیز از وظایف اتاق کنترل است.

این مجوزها در دو گروه قرار می گیرند:

Dev license : با استفاده از این مجوز می توانید یک ربات ایجاد، ویرایش و راه اندازی نمایید.

Run license: این مجوز تنها برای اجرای ربات استفاده می شود و قابلیت ویرایش ندارد.

سازندگان ربات : سازنده ربات یک برنامه مبتنی بر ویندوز است که توسط یک توسعه دهنده برای ساخت رباتها استفاده می شود. با پیکربندی رباتها توسعه دهندگان می توانند رباتهای جداگانه ای را ایجاد و همزمان اجرا نمایند.

اجرا کنندگان ربات : ماشین هایی هستند که تنها وظیفه اجرای ربات ها را به عهده دارند و قابلیت ایجاد و ویرایش در اتوماسیون را ندارند.

مزرعه ربات : یکی دیگر از مؤلفه های مهم اتوماسیون در هر نقطه مزرعه ربات هاست. گاهی در هنگام بار کاری سنگین اجراکنندگان ربات ها به سرورهای بیشتری جهت اجرا نیاز دارند. در این زمان سرورها می توانند برای مدت زمان تعیین شده از مزارع ربات ها قرض گرفته شوند و پس از اتمام کار تحویل داده شوند. این امر باعث می شود تا توسعه دهندگان در هزینه های بیهوده مربوط به سرورها صرفه جویی کنند.

 

در آخر اینکه RPA اختراع و تکنولوژی جدیدی نیست بلکه یک فناوری است که برای جایگزینی اعمال دستی با تکنولوژی تلاش می کند.

بازکردن چت