rpaنمونه جهانی

نمونه های جهانی استفاده از rpa

به اشتراک گذاری این مطلب در:

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید

فهرست مطالب این محتوا

یک بانک جهانی پیشرو از RPA شناختی برای خودکار نمودن پرداختهای
۵۷ درصد از مردم در حوزه مالی و تجارت خارجی استفاده نمود. چالش های اتوماسیون این فرایند شامل استفاده از داده های غیرساختار یافته مانند فاکتورها، صورتحسابها، اظهارنامه ها، گواهینامه ها، نامه ها و حجم بالای معاملات روزانه ای که باید در همان روز پردازش شوند، فرآیندهای پیچیده تجاری و نیاز به رابطه با سیستمهای چند هسته ای می­باشد.

بر اساس پیمایش های میدانی صورت گرفته، راه حل هایی که برای خودکارسازی مراحل کار تکنیک های RPA را با مجموعه ای از فناوری های شناختی ترکیب میکنند، تعداد کارمندان تمام وقت مورد نیاز را از ۱۱۰ کارمند تا ۴۷ کارمند کاهش میدهند. نمونه های دیگر RPA در تعداد دیگری از صنایع به کار گرفته شده اند.

 

– Virgin Train از RPA برای استرداد اتوماتیک وجه مشتریانی که به دلیل دیرکرد قطارها متضرر شده بودند استفاده نمود. این فرایند که به صورت کامل مکانیزه شده احتمال شکایت مشتریان را به شدت کاهش میدهد.

 

یک بانک آمریکایی برای اتوماتیک کردن سیستم صورتحساب خود و در نتیجه حذف هزینه های مازاد ایجاد شده به دلیل عدم تطابق بین کارت های فروش و فاکتور مشتری از RPA استفاده کرده است. از جمله چالشهای موجود برای ربات های سنتی، میتوان به ثبت فاکتور مشتری و قراردادها به صورت کاغذی یا PDF و به چند زبان و تلفیق اسناد کاغذی که مستعد بروز خطا هستند اشاره نمود. این بانک از تکنیک های پردازش زبان برای تخمین هزینه و اسکن فاکتورها و ترجمه خودکار فایلها، ارزیابی فرآیند کسب و کار، ارزیابی صورتحسابها و معافیت استفاده نموده است.

 

یک شرکت بین المللی فعال در عرصه خدمات اطلاعاتی از پلتفرم اتوماسیون RPA برای رسیدگی خودکار به ۷ میلیون فکس سالانه مشتریانش استفاده نموده است. متعاقباً سیستم از قوانین و توانایی یادگیری ماشینی تعریف شده توسط کاربر برای استخراج داده ها و فکس ها و طبقه بندی آنها استفاده میکند.

 

در عرصه پردازش وام، شرکت مالی و اعتباری از تکنیک های پردازش زبان طبیعی برای استخراج اسناد پشتیبانی و ارزیابی اعتبار متقاضیان وام استفاده نمود.

 

در حالی که بسیاری از فروشندگان بزرگ نرم افزارها شروع به ترکیب فن آوری های شناختی با محصولات خود و ارائه برنامه های کاربردی بر مبنای یادگیری ماشینی نموده اند ما معتقدیم که شرکت ها تاکنون سرمایه اندکی را به اجرای فرایند شناختی اختصاص داده و در این عرصه نسبتاً کند عمل کرده اند. این امر بدان دلیل است که معماری و ارائه راه حل های سفارشی مبتنی بر فن آوری های شناختی پیچیده هستند و ارائه راه حل در این زمینه به مهارت های خاصی نیاز دارد.

 

بازکردن چت